Klortabletter.se

Din guide till klortabletter för pool och spa

Flower

Klor

Klor är en av de vanligaste kemikalierna som används för att hålla pooler, simbassänger och spa-bad rena och bakteriefria. I sin rena form är detta grundämne mycket giftigt, och när det handlar om poolkemikalier rör det sig ofta om de betydligt mindre farliga föreningarna kalciumhypoklorit (Ca(ClO) 2) eller natriumhypklorit (NaClO).

För att pool klor ska ha en bra effekt i poolvattnet krävs det först och främst att vattnets pH-värde är bra, mellan 7 och 7,6 brukar anses vara okej värden. Är vattnet surare eller mer basiskt än så minskar klorets verkan drastiskt vilket innebär att man kanske måste tillsätta mer. Det kan då leda till irritation i ögon och slemhinnor (och i värsta fall även på huden), samt erodera filter och annan utrustning.

När det gäller klornivåer finns det tre värden att ta hänsyn till: fritt klor, bundet klor och totalt klor. Fritt klor är detsamma som det verksamma kloret, det som desinficerar vattnet och håller det rent. Denna typ av klor luktar inte i normala halter. Bundet klor är klormolekyler som bundit sig till smuts och föroreningar i poolen. Det är denna typ av klor som luktar illa och irriterar kroppen i för höga halter. För att bli av med bundet klor krävs generellt en chocklorering. Då tillsätter man chockklor och får då en tillfälligt hög klorhalt i vattnet. Denna halt går ner av sig självt inom några dagar, och när man nått normala värden kan man återigen bada i vattnet som vanligt.

Klor mäts i ppm (parts per million) och ska hålla följande ungefärliga nivåer:

Fritt klor: 0,7 – 2,0 ppm

Bundet klor: 0 – 0,5 ppm

Totalt klor: 0,7 – 2,0 ppm