Klortabletter.se

Din guide till klortabletter för pool och spa

Flower

Vanliga poolkemikalier

Som poolägare kommer man i kontakt med en mängd olika facktermer när det handlar om pooltillbehör och kemikalier. Det är inte alltid man är helt införstådd med alla termer. Känner du igen dig? Här får du en snabbguide till de vanligaste poolkemikalierna.

Klorbaserade kemikalier

Klor används för att desinficera poolvattnet. Kloret dödar bakterier och förhindrar tillväxt av nya bakterier samt olika typer av alger. Man använder olika typer av klor för olika ändamål. Vid uppstart av poolen används så kallad chockklorering. Med chockklorering får man snabbt bort bakterier, alger och andra vattenväxter. Chockklorering kan även användas under badsäsongen om bakterienivån i vattnet blir hög på grund av hög badbelastning.

För den löpande kloreringen av poolvattnet används klortabletter. Dessa tabletter finns i olika storlekar, från större så kallade klorpuckar som placeras i särskilda automater för automatisk utsöndring under längre tid, till små tabletter som måste ersättas varje dygn.

Kemisk fällning med flockning

Använder man vatten från egen brunn i poolen bör man vara uppmärksam på halterna av metaller och mineraler. Förhöjda halter av exempelvis järn eller koppar kan ge upphov till såväl missfärgningar som, i förlängningen, ett otjänligt poolvatten. Dessa problem kan även i enstaka fall uppkomma med kommunalt vatten. För att få bukt med problemen använder man ett så kallat flockningsmedel. Med flockningsmedel fälls metaller och mineraler ut på kemisk väg.

Kemikalier för justering av vattenvärde

Poolvattnet bör vara perfekt balanserat för att poolen ska kunna nyttjas på bästa sätt och för att poolen ska hålla länge. Genom att mäta vattenvärden, med hjälp av mättabletter eller mätstickor, kan man enkelt se om det finns något värde som behöver ökas eller minskas. Poolvattnets pH-värde ska ligga mellan 7,2 och 7,6. Om värdet avviker från detta intervall bör man sänka alternativt höja värdet. Detta gör man genom att lösa upp surt respektivt alkaliskt pulver i vatten och sedan fördela blandningen jämnt i poolen, antingen manuellt eller genom att hälla blandningen i bräddavloppet. Det är lika enkelt att justera alkaliniteten och kalkhalten i vattnet.

Läs mer om poolkemikalier på poolcare.se. Poolcare.se har säljer även produkter så som saltklorinator och himalyasalt. Värt ett besök.